آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 2470 | بازدیدکنندگان آنلاین : 2 
شنبه ١٨ ارديبهشت ١٤٠٠
برنامه استراتژیک گروه
 

 

برنامه استراتژی گروه پیش دبستانی

هدف کلی اهداف استراتژی هاایجاد بستر پژوهشی با تنه های
تحقیقی مختلف و اهداف کوتاه مدت و بلند مدت مشخص
ـ تدوین اولویت های پژوهشی برای یک دوره 4ساله
ـ تدوین برنامه کارگاه های مورد نیاز اعضاء هیئت علمی و دانشجویان
برای یک دوره 4ساله
ـ یکپارچه شدن پایان نامه های دانشجویی و همسو شدن آن با اهداف پژوهشی گروه
ـ انجام حداقل دو طرح پژوهشی با سازمانهای بهزیستی، شهرداری و .. و سازمانهای بین المللی مانند یونیسف در 4 سال آینده
ـ افزایش طرح های درون گروهی و برون گروهی و اعتبار بخشی
ـ چاپ حداقل 2 مقاله علمی- پژوهشی و یا ISIدر هر سال از سوی هر یک از اعضاء
ـ شرکت در سمینارها و کنفرانس های داخلی و خارجی
ـ همکاری با سازمان های جهانی از قبیل یونسکو با هدف بهبود کیفیت آموزش و پژوهش و آشنایی با دست آوردهای جدید متناسب با اهداف آموزشی دانشگاه
ـ توسعه سایت گروه
ـ حمایت و هدایت انجمن علمی دانشجویی  پیش دبستانی و ارتقای آن
هدف های پژوهشی
و دانش پژوهی
تولید و انتشاردانش ـ پیگیری جهت اخذ مجوز و شکل گیری نشریه علمی- تخصصی گروه آموزشی پیش دبستانی
ـ انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی در  زمینه رشد و آموزش کودکان پیش دبستانی
ـ هنجار نمودن آزمونهای تشخیصی و روان شناختی در زمینه رشد کودکان
ـ ترجمه و تالیف  منابع آموزشی در زمینه رشد، ارزیابی ، سلامت، آموزش، مدیریت و برنامه ریزی دوره ی پیش از دبستان 
ـ برگزاری سالیانه سمینار آموزش و سلامت کودکان خردسال
ـ برگزاری یک دوره کنفرانس بین المللی
ـ برگزاري كنگره هاي ملي وبين المللي ودعوت ازسخنرانان كليدي درحوزه رشد وپرورش كودكان پيش دبستاني
ـ برگزاری کرسی های نظریه پردازی در حوزه پیش دبستانی هر 6ماه یکبار
  بهبود بخشیدن و ایجاد تحول در
زمینه ی تدریس نظری و عملی


ـ انجام پژوهش در زمینه ی روش های مختلف تدریس توسط اعضای هیئت علمی
ـ استفاده ازفضاهای آموزشی و  ظرفیت های سازمان ها ی مرتبط و NGO های تخصصی برای دروس تخصصی و کارورزی ها و حضور اساتید مهمان
ـ همکاری بین المللی با دانشگاه های جهان در حوزه پیش از دبستانهدف های آموزشی بهبود و ارتقاء کیفیت و
توسعه ی برنامه های آموزشی
ـ ترسیم چشم انداز آموزشی گروه برای 4 سال آینده
ـ پیکیری تصویب و توسعه رشته های ارشد از وزارت علوم، بهداشت و دانشگاه جامع علمی- کاربردی
ـ تنظیم برنامه و مدیریت  برنامه ریزی  آموزشی دوره های علمی – کاربردی( کاردانی ،کارشناسی، کارشناسی ارشد)
ـ همکاری با سایر گرو های آموزشی  و مراکز تحقیقاتی دانشگاه  و دانشگاه های داخلی
ـ افزایش نسبت هیات علمی به دانشجو
ـ بازنگری در واحدهای دوره های کارشناسی
ـ سفارش و خریداری کتاب های مرتبط با رشته و توسعه کتابخانه تخصصی گروه
ـ همکاری مستمر اعضای گروه با مرکز EDC دانشگاه برای توانمندسازی هیئت علمی، بازنگری در برنامه های کارشناسی و تدوین رشته های ارشد
ـ برگزاری کارگاه های تخصصی مورد نیاز دانشجویان و اعضاء هیئت علمی
هدفهای عرضه
خدمات تخصصی
بهبود و ارتقای کیفیت خدمات
 آموزشی ،ارایه مشاوره وکارورزی
 متناسب با نیازهای جامعه
در سطح دانشگاه
ـ توسعه فضاهای کارورزی به سازمان های دولتی، بخش خصوصی، NGO های تخصصی
ـ نظارت علمی بر برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت دانشگاه
ـ تدوین استانداردهای آموزشی مهد های کودک
ـ حضور موثر اعضای هیئت علمی در مراکز کارورزی
ـ برگزاری کارگاه های تخصصی مورد نیاز مربیان و مدیران مهدهای کودک ایجاد سیستم یکپارچه ثبت اطلاعات مربوط مطالعات و پژوهش های کودکان پیش دبستانی
ـ حضور اعضای هیئت علمی در مراکز دانشگاه (بخش آموزش خانواده)
ـ ارتباط با نهادهای اجتماعی و در خواست عضویت اقتخاری نهادهای یاد شده در انجمن علمی دانشجویی
ـ تلاش برای کسب ردیف شغلی از وزارت بهداشت و آموزش و پرورش برای دانش آموختگان این رشته
هدف
توسعه گروه

توسعه فضاهای
اداری و آموزشی گروه
توسعه فضای اداری، کارگاه (کلاس های عملی ) و آزمایشگاه گروه (مرکز اجرای آزمون های روانشناختی کودکان )
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences