آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 8311 | بازدیدکنندگان آنلاین : 1 
شنبه ١٨ ارديبهشت ١٤٠٠
دکتر علیرضا محمدی آریا
 


 

 

الف) مشخصات شخصي

نام و نام خانوادگي: عليرضا محمدي آريا                  تاريخ تولد: 1/1/1351                       وضعيت تاهل: متاهل

تلفن همراه: 09124900274                                            Email: Mohammadiarya@yahoo.com

 

ب) تحصيلي                                             

1-  فارغ‌التحصيل دوره كارشناسي رشته روانشناسي گرايش كودكان استثنايي از دانشگاه علامه‌طباطبايي در سال 1374

2- فارغ‌التحصيل دوره كارشناسي ارشد رشته روانشناسي تربيتي با رتبه اول از دانشگاه علامه‌طباطبايي در سال 1376

3- فارغ‌التحصيل دوره دكتري رشته روانشناسي تربيتي از دانشگاه علامه‌‌طباطبايي در سال 1385

 

موضوع پايان‌نامه كارشناسي ارشد:

 بررسي نقش واگذاري مسئوليت بر كاهش ناسازگاري دانش آموزان ناسازگار شهر تهران

 

موضوع پايان‌نامه دكتري:

تاثير آموزش راهبردهاي شناختي و شناختي فراشناختي بر عملكرد حل مسئله و رفتار سازشي دانش آموزان كم توان ذهني شهر تهران

 

ج) شغلي

1- عضو هيئت علمي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

4- مدیر گروه آموزشی پیش از دبستان از سال 1387 الی 1390

 

د) آموزشي

1- سابقه تدريس درس‌های روانشناسی، سنجش و اندازه‌گیری، روش‌های آماری و روش تحقیق به مدت 15 سال در دانشگاه‌ها در مقاطع كارداني، كارشناسي و كارشناسي ارشد

2- دارای کد شناسایی مدرسی از دانشگاه علمی کاربردی به شماره 902000312

3- استاد راهنما، مشاور و داور پايان‌نامه‌هاي کارشناسی، كارشناسي ارشد و دکتری و ناظر طرح‌های پژوهشی سازمان‌ها و داور مقالات مجلات علمی پژوهشی

4- مدرس كارگاه‌های آموزشي در زمینه مباحث روانشناسی

5- اجرای دهها برنامه رادیویی و تلوزیونی در زمینه جوانان، خانواده، استرس، بازی‌های رایانه‌ای، صله‌رحم و آسیب‌شناسی ماهواره

 

ه) پژوهشي

1- مقاله:

الف- فصلنامه علمی پژوهشی داخلی

1- چاپ مقاله در فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات تربيتي و روانشناسي دانشگاه فردوسي مشهد تحت عنوان بررسي وضعيت سبك‌هاي هويت‌يابي و رابطه آن با سلامت عمومي و پايگاه اقتصادي اجتماعي. دوره هفتم، شماره دوم، سال 1385.

2- چاپ مقاله در فصلنامه علمي پژوهشي علوم روانشناختی دانشگاه تهران تحت عنوان بررسي رابطه بين سبك‌هاي هويت و ادراك لياقت شناختي با راهبردهاي مقابله با فشار رواني. دوره هشتم، پاییز 1388.

3- چاپ مقاله در فصلنامه علمي پژوهشي یافته‌های نو در روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز تحت عنوان مقایسه اثربخشی آموزش مدیریت خشم و دارودرمانی بر پرخاشگری زندانیان. سال هفتم، شماره 21، زمستان 1390.

4- چاپ مقاله در فصلنامه علمي پژوهشي فصلنامه رفاه اجتماعی تحت عنوان رابطه سبک‏های هویت و مسؤلیت­پذیری با پیشرفت تحصیلی نوجوانان 15 تا 18 ساله شهر تهران. سال دوازدهم، شماره 44، بهار 1391.

5- چاپ مقاله در فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات ملی تحت عنوان بررسي عوامل مؤثر بر گرايش نوجوانان به الگوهاي فرهنگ غربي (مطالعه موردي: نوجوانان و جوانان شاهد و ايثارگر استان آذربايجان غربي). سال سیزدهم، شماره 50، تابستان 1391.

6- چاپ مقاله در فصلنامه علمی پژوهشی فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی دانشگاه علامه‌طباطبایی در سال 1391 تحت عنوان رابطه هوش هیجانی و شناختی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان. سال سوم، شماره 10، تابستان 1391.

7- چاپ مقاله در فصلنامه مطالعات شبه قاره دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال 1391 تحت عنوان راهبردهای مقابله‌ای در رابطه با سلامت روانی دانشجویان

Coping Strategies in Relation to Mental Health, Journal of Subcontinent Researches Uniersity of Sistan and Baluchestan, Vol. 4, No. 11, summer 2012 (p.p 71-92).

8- چاپ مقاله در فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسي افراد استثنايي دانشگاه علامه‌طباطبایی در سال 1391 تحت عنوان تأثير آموزش راهبردهای شناختی و شناختی   فراشناختی بر عملکرد حل مسئله و رفتار سازشی دانش‌آموزان كم‌توان ذهني. سال دوم، شماره 8، زمستان 1391.

9- چاپ مقاله در فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1392 تحت عنوان اثر بخشی آموزش مصون‌سازی در برابر استرس بر میزان شادکامی و کیفیت  زندگی سالمندان، دوره 20/ شماره 2/ تابستان 1392.

10- چاپ مقاله در فصلنامه علمي پژوهشي رفتارهای پرخطر دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 1392 تحت عنوان اثربخشی آموزش رفتاری شناختی بر افزایش خودپنداره و نگرش نسبت به مواد مخدر در زندانیان معتاد شهر تنکابن

The effectiveness of cognitive –behavioral training on increasing of self – concepts measure and the attitude style toward narcotic drug in Tonekabon addicted prisoners, International Journal of High Risk Behaviors and Addiction,  2013 June; 2(1): 39-42.

11- چاپ مقاله در فصلنامه روانشناسی بالینی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تحت عنوان

Comparison of psychological wellbeing and quality of sleep in addicts under methadone maintenance treatment, Iranian Journal of Clinical Psychology. Volume 1, Number 2 (3-2013).

12- پذیرش مقاله در فصلنامه علمي پژوهشي روانشناسی افراد استثنایی دانشگاه علامه‌طباطبایی در سال 1392 تحت عنوان شناسايي و اولويت‌يابي مهارت‌هاي اجتماعي مورد نياز دانش‌آموزان کم‌توان ذهني در محيط كار. سال سوم، شماره 10، تابستان 1392.

13- پذیرش مقاله در فصلنامه علمي پژوهشي افراد استثنایی دانشگاه علامه‌طباطبایی در سال 1392 تحت عنوان تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر شادکامی مادران دارای فرزند کم‌توان ذهنی. سال سوم، شماره 12، زمستان 1392.

14- پذیرش مقاله در فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعی تحت عنوان رابطۀ بین سرمايۀ اجتماعي و فرهنگ سازمانی در آموزش عالی ایران در سال 1392

15- پذیرش مقاله در فصلنامه علمي پژوهشي پژوهش‌های روانشناسی اجتماعی تحت عنوان رابطه بین ویژگی­های شخصیتی و اجزاء عشق با رضایت زناشویی در سال 1392

16- پذیرش مقاله در فصلنامه علمي پژوهشي دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گلستان تحت عنوان تأثیر آموزش گروهی روش‌های  مقابله با استرس بر میزان امیدواري و کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان در سال 1392.

17- پذیرش مقاله در فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات ناتوانی تحت عنوان مقایسه خودپنداره، رشد اجتماعی و سازگاری عمومی دانش‌آموزان دختر و پسر کم‌شنوای طرح آموزش تلفیقی با دانش‌آموزان دختر و پسر کم‌شنوای طرح آموزش جداسازی (ویژه) مقطع دبستان شهرستان قم در سال 1392.

 

ب- سایر فصلنامه های داخلی

1- چاپ مقاله در فصلنامه اطلاع‌رسانی، آموزشی و پژوهشی سازمان بهزیستی استان تهران تحت عنوان رابطه سبك‌هاي هويت و خودکارآمدی با سلامت روان دانش‌آموزان پسر و دختر 15 تا 18 ساله مراکز شبانه‌روزی استان تهران. سال پنجم، شماره بیستم، زمستان 1390.

 

ج- مجلات خارجی

1- چاپ مقاله کامل در مجله Procedia-Social and Behavioral Sciences  تحت عنوان

Relationship Between Attachment Styles and Solitude Feeling in Runaway and Non-runaway Girls in Tehran, Volume 46, 2012, Pages 570-574, 4th WORLD CONFERENCE ON EDUCATIONAL SCIENCES (WCES-2012) 02-05 February 2012 Barcelona, Spain.

2- چاپ مقاله کامل در مجله  Procedia-Social and Behavioral Sciences تحت عنوان

The Effect of Training Self-Awareness and Anger Management on Aggression Level in Iranian Middle School Students, Volume 46, 2012, Pages 987-991, 4th WORLD CONFERENCE ON EDUCATIONAL SCIENCES (WCES-2012) 02-05 February 2012 Barcelona, Spain.

 

 

 

د- سمینار داخلی:

1- ارائه مقاله به صورت سخنرانی در اولين گردهمايي علمي- كاربردي شوراي عالي جوانان با عنوان نقش مسئوليت‌پذيري در سازگاري جوانان در سال 1375

2- ارائه مقاله به صورت سخنرانی در همايش ملي نقش آموزش و پرورش در توسعه پايدار كانون همبستگي فرهنگيان استان مازندران تحت عنوان آموزش و پرورش به عنوان ابزاري براي توسعه سلامت رواني در جامعه در سال 1382

3- ارائه مقاله به صورت پوستر در اولين همايش بررسي نقش روانشناسي، مشاوره و مددكاري اجتماعي در توسعه و تامين امنيت رواني اجتماعي در معاونت اجتماعی و ارشاد ناجا در اسفند 1384 با عنوان تاثير ميزان فعاليتهاي مراكز مشاوره‌اي و روانشناختي آموزش و پرورش بر كاهش مشكلات رفتاري، تربيتي و آموزشي دانش‌آموزان

4- ارائه مقاله به صورت سخنراني در اولين سمينار كودك استثنايي و خانواده دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي در بهمن ماه سال 1388 تحت عنوان خانواده و تولد كودك استثنايي

5- ارائه مقاله به صورت سخنراني در اولين سمينار كودك استثنايي و خانواده دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي در بهمن ماه سال 1388 تحت عنوان بررسي برخي از مهمترين برنامه‌هاي درسي مهارت‌هاي اجتماعي ويژه كودكان استثنايي

6- ارائه مقاله به صورت سخنراني در اولين سمينار كودك استثنايي و خانواده دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي در بهمن ماه سال 1388 تحت عنوان سنجش نيازهاي والدين دانش آموزان كم‌توان ذهني خفيف

7- ارائه مقاله به صورت سخنرانی در سمينار الگوي مصرف تحت عنوان آموزش و الگوي مصرف در دي ماه 1388 در سازمان آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران.

8- ارائه مقاله به صورت سخنرانی در سمينار ملی الگوي مصرف و برنامه درسي تحت عنوان برنامه درسي اصلاح الگوي مصرف در اسفند ماه 1388 در دانشگاه پيام نور جوانرود.

 

9- ارائه مقاله به صورت سخنرانی در سمينار ملی الگوي مصرف تحت عنوان آموزش اصلاح الگوي مصرف در اسفند ماه 1388 در شوراي شهر كرج.

10- ارائه مقاله به صورت سخنراني در اولين سمينار ملي عصب روانشناسي باليني در بهمن ماه 1389 تحت عنوان اثربخشي آموزش شناختي - رفتاري بر  افزايش میزان خودپنداره و شيوه نگرش نسبت به مواد مخدر در زندانیان معتاد شهر تنکابن

 

11- ارائه مقاله به صورت پوستر در اولين سمينار ملي عصب روانشناسي باليني در بهمن ماه 1389 تحت عنوان به كارگيري روش‌هاي درمان رفتاري شناختي در درمان اختلالات هيجاني رفتاري دانش آموزان

12- ارائه مقاله به صورت سخنراني در اولين همايش منطقه‌اي جوان و معنويت در عصر ارتباطات سنندج در مهر ماه 1389 تحت عنوان تعيين عوامل موثر بر انجام فرائض ديني در دانش آموزان

13-  ارائه مقاله به صورت سخنراني در اولين همايش منطقه‌اي جوان و معنويت در عصر ارتباطات سنندج  در مهر ماه 1389 تحت عنوان بررسي رابطه جهت گيري مذهبي و رضايت زناشويي در بين دانشجويان متاهل دانشگاه تهران

14- ارائه مقاله به صورت سخنراني در اولين همايش منطقه‌اي جوان و معنويت در عصر ارتباطات سنندج در مهر ماه 1389 تحت عنوان بررسي رابطه جهت گيري مذهبي و سلامت رواني در بين دانشجويان متاهل دانشگاه تهران

15- ارائه مقاله به صورت پوستر در اولين همايش منطقه‌اي مدرسه فرداي چالوس در دي ماه 1389 تحت عنوان بررسي راهكارهاي جذب و نگهداشت دانش آموزان با رويكرد اجباري شده دوره راهنمايي

16- ارائه مقاله به صورت پوستر در اولين همايش منطقه‌اي مدرسه فرداي چالوس در دي ماه 1389 تحت عنوان چگونگي سازماندهي و گروهبندي دانش آموزان در كلاس هاي درس تلفيقي

17- ارائه مقاله به صورت پوستر در اولين همايش منطقه‌اي مدرسه فرداي چالوس در دي ماه 1389 تحت عنوان بررسي عوامل و راهكارهاي موثر بر تربيت ديني دانش آموزان در مدرسه

18- ارائه مقاله به صورت پوستر در اولين همايش سراسري نگهداشت نيروي انساني ناجا در ارديبهشت ماه 1390 تحت عنوان تاثير آموزش سخت رويي بر ميزان هوش معنوي كاركنان نيروي انتظامي شهرستان رامسر

19- ارائه مقاله به صورت سخنراني در دومين همايش سراسري آشنايي با سندرم داون دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي در بهمن ماه 1389 تحت عنوان بررسي مهارتهاي اجتماعي در دانش آموزان با نشانگان داون

 20- ارائه مقاله به صورت سخنراني در دومين همايش سراسري آشنايي با سندرم داون دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي در بهمن ماه  1389 تحت عنوان بررسي پيامدهاي برچسب‌گذاري بر روي دانش‌آموزان با نشانگان داون

21- ارائه مقاله در همايش ملي همت مضاعف و كار مضاعف حوزه علميه خواهران جامعه الزهرا قم در اسفند ماه  1389 تحت عنوان بررسي پيامدهاي روانشناختي كار

22- ارائه مقاله در همايش ملي همت مضاعف و كار مضاعف حوزه علميه خواهران جامعه الزهرا قم در اسفند ماه  1389 تحت عنوان همت مضاعف و كار مضاعف: از نامگذاري تا نهادينه‌سازي

23- ارائه مقاله به صورت سخنرانی در همايش ملي اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در اسفند ماه  1390 تحت عنوان مقایسه انواع نگرش نسبت به سیگار کشیدن در بین افراد سیگاری و غیر سیگاری

24- ارائه مقاله به صورت پوستر در همايش ملي اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در اسفند ماه  1390 تحت عنوان بررسی عزت نفس و پرخاشگری در افراد وابسته به مواد و افراد عادی شهر رشت

25- ارائه مقاله به صورت پوستر در همايش ملي اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در اسفند ماه  1390 تحت عنوان بررسی نگرش مذهبی و سلامت روان در افراد وابسته به مواد و افراد عادی شهر رشت

26- ارائه مقاله به صورت پوستر در همايش ملي اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در اسفند ماه  1390 تحت عنوان بررسی میزان تاثیر عوامل خانوادگی در اعتیاد جوانان پسر شهرستان زاهدان

27- ارائه مقاله به صورت پوستر در همايش منطقه ای زن و سلامت جامعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس در بهمن ماه  1390 تحت عنوان نقش سلامت زنان در ارتقاء کیفیت زندگی اعضاء خانواده

28- ارائه مقاله به صورت پوستر در سومين همايش سراسري آشنايي با سندرم داون دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي در اسفند ماه  1390 تحت عنوان شیوع افسردگی در کودکان مبتلا به نشانگان داون

29- ارائه مقاله به صورت پوستر در سومين همايش سراسري آشنايي با سندرم داون دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي در اسفند ماه  1390 تحت عنوان شیوه های تشخیص پیش از تولد نشانگان داون

30- ارائه مقاله به صورت پوستر در سومين همايش سراسري آشنايي با سندرم داون دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي در اسفند ماه  1390 تحت عنوان مشکلات زبانی در کودکان مبتلا به نشانگان داون

31- ارائه مقاله به صورت پوستر در سمینار سراسري آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي در اردیبهشت ماه  1391 تحت عنوان ضرورت برنامه درسی در آموزش و پرورش پیش از دبستان

32- ارائه مقاله به صورت پوستر در سمینار سراسري آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي در اردیبهشت ماه  1391 تحت عنوان تأثير مراكز پيش دبستاني بر رشد اجتماعي دانش آموزان پاية اول ابتدايي

33- ارائه مقاله به صورت پوستر در سمینار منطقه ای تحکیم بنیان خانواده و دنیای معاصر دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس در اردیبهشت ماه  1391 تحت عنوان شاخصهای خانواده متعادل

34- ارائه مقاله به صورت پوستر در سمینار سراسري شخصیت و زندگی نوین دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج در خرداد ماه  1391 تحت عنوان ویژگی‌های روانشناختی زوجین و رضایت زناشویی

35-  چاپ مقاله کامل در مجموعه مقالات ششمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان گیلان در اردیبهشت 1391 تحت عنوان رابطه سبک‌های هویت و ادراک لیاقت شناختی با راهبردهای مقابله با فشار روانی در دانشجویان دانشگاه الزهراء

36- ارائه مقاله به صورت پوستر در کنگره بین‌المللی دانشجویی اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در مهر ماه 1391 تحت عنوان عوامل موثر بر پیشگیری از اعتیاد جوانان

40- ارائه مقاله به صورت سخنرانی در همایش روش‌های کاربردی آموزش در اسلام در دانشگاه سیستان و بلوچستان در خرداد ماه 1392 تحت عنوان رابطه نگرشهای مذهبی و راهبردهای خودنظم بخشی.

 

ه- سمینار خارجي:

1- ارائه مقاله در كنفرانس بین المللی جامعه شناسي در سوئد در سال 2010 تحت عنوان:

Mental health and socio-individual effective causes on them

2- ارائه مقاله در اولین سمينار بين المللي چشم انداز ارتقاء سلامت در تبریز در سال 2011 تحت عنوان:

The effect of locus of control and gender on social adjustment and intelligence in high school students

3- ارائه مقاله در چهارمین سمينار بين المللي علوم تربیتی در اسپانیا در سال 2012 تحت عنوان:

The Effect of Training Self-Awareness and Anger Management on Aggression Level in Iranian Middle School Students

4- ارائه مقاله در چهارمین سمينار بين المللي علوم تربیتی در اسپانیا در سال 2012 تحت عنوان:

Relationship Between Attachment Styles and Solitude Feeling in Runaway and Non-runaway Girls in Tehran

 

2- طرح پژوهشي

الف- تاثير ميزان فعاليت‌هاي مراكز مشاوره‌اي و روانشناختي آموزش و پرورش بر كاهش مشكلات رفتاري، تربيتي و آموزشي دانش آموزان مصوب سازمان آموزش و پرورش استان گلستان در سال 1384 (مجری طرح)

ب- همه‌گير شناسي اختلال اضطراب اجتماعي مصوب اداره کل ارشاد و فرهنگ اسلامی استان گلستان در سال 1384 (مجری طرح)

ج- بومي‌سازي و تدوين استانداردهاي يادگيري و عملكرد درس رياضي دوره راهنمايي مصوب موسسه برنامه ریزی و نوآوری های آموزشی وزارت آموزش و پرورش  در سال 1386 (مجری طرح)

د- بررسي پيشينه تجربي فراشناخت با توجه به سن و جنس مصوب موسسه برنامه‌ریزی و نوآوری‌های آموزشی وزارت آموزش و پرورش  در سال 1384 (همکار طرح)

ه- تاثير آموزش مهارتهاي ارتباطي و حل مسئله در دانشجويان متاهل بر خشنودي زناشويي و حل تعارضات آنها مصوب معاونت  تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در سال 1388 (مجری طرح)

و- تعيين عوامل موثر بر انجام فرائض ديني و ارائه روش‌هاي مناسب انگيزشي در دانش‌آموزان دوره متوسطه مصوب شورای تحقیقات آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران در سال 1387 (مجری طرح)

ز- بررسي سلامت رواني دانشجويان مصوب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال 1384 (همکار طرح)

ح- شناسایی نیازهای خانواده های ایثارگر ناجا مصوب دفتر تحقیقات کاربردی ناجا در سال 1390 (مجری طرح)

ط- بررسي ميزان رضايت كاركنان ناجا در خصوص بهره مندي از خانه هاي سازماني و وام وديعه مسكن مصوب دفتر تحقیقات کاربردی ناجا در سال 1390 (مجری طرح)

3- تاليف، ترجمه و ويراستاري علمي:

الف- تاليف كتاب روانشناسي تربيتي: انتشارات پوران پژوهش در سال 1381

ب- تاليف كتاب سنجش و اندازه گيري: انتشارات پوران پژوهش در سال 1381

ج- ترجمه و تاليف كتاب تدريس دانش آموزان كم توان ذهني: انتشارات رشد فرهنگ در سال 1387 و چاپ دوم در سال 1390

د- ويراستاري علمي كتاب مهارتهاي ارتقاي هوش هيجاني: انتشارات رشد فرهنگ در سال 1388

ه- تاليف كتاب روش‌های یاددهی یادگیری: مبتنی بر رویکر رشد محور: انتشارات فنی ایران در سال 1391

 

4- عضويت در انجمن هاي علمي

1- عضو سازمان نظام روانشناسي و مشاوره جمهوري اسلامي

2- عضو انجمن روانشناسي اجتماعي ايران

3- عضو كميته علمي همايش نقش و جايگاه مشاوره در دانشگاهها و مراكز آموزشي در سال 1383

3- عضو كميته علمي سمينار كودك استثنايي و خانواده در اولين سمينار كودك استثنايي و خانواده در بهمن ماه 1388 در دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

 

4-  عضو كميته علمي اولين سمينار ملي عصب روانشناسي باليني در دانشگاه شهيد بهشتي در سال 1389.

5- عضو كميته علمي سمينار کودک کم شنوا در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در سال 1390.

6- دبیر علمی سمینار سراسری آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در سال اردیبهشت 1391.

7- عضو شورای علمی 5 جلد کتاب طرح های کار مربی: برای کار با کودکان 3 تا 5 سال: انتشارات فنی ایران در سال 1391

 

دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences