آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 297 | بازدیدکنندگان آنلاين : 1 
سه شنبه ٠٦ فروردين ١٣٩٨
صورتجلسه شماره 1
 

« صورتجلسه شماره 1 گروه آموزشي پيش دبستان »

 

شماره جلسه

93-1

تاريخ جلسه:

93/02/08

ساعت شروع:

10

خاتمه جلسه:

12

اسامي حاضرين:

خانمها:  دکتر کریم زاده- ابراهیمی- راه پیما- معتمدی-  دکتر قاسم زاده- صحت دادگر- دکترتجریشی- قدمی- فتح الله

آقایان: : - انصاری - بابایی-  محمدیان- آذربرزین-  دکتر برکاتی- دکتر ابوطالبی- دکترطهماسبی-دکترمحمدی آریا

 

دستورجلسه: هماهنگی برنامه های سمینار

 

 خلاصه مطالب :

 - تهیه متن گواهی های شرکت در سمینار، شرکت در کارگاه ها، ارائه مقاله و..... و ارسال آنهابه سازمان بهزیستی جهت امضا 

-تنظیم برنامه پانل ها:انتخاب اعضا، ریاست پانل و محورهای پانل موضوعات مورد بحث هر کدام اعضاء

-برنامه کارگاه ها نهایی شد و مقرر شد بامدرسین آنها هماهنگی نهایی انجام شود

-به هر کدام از ، سازمان های همکاری تعدادی  کارت دعوت سمینارتهیه و به آنها داده شود تا به افراد مورد  نظرشان بدهند.

- در این جلسه،نمایندگان و  سئولین سازمان هان همکار دعوت شوندتا آخرین هماهنگی برنامه های سمینار باایشان انجام گیرد.مباحث زیرمورد تبادل نظر و تصمیم گیری نهایی قرار گرفت.

- هر کدام ازنمایندگان سازمان ها موظف شدند، متن پیام مسئولین سازمان و یا وزارت خانه ی خود را

جهت قرائت و همچنین قرار دادن درسی دی سمینارتا هفته ی آینده به دبیرخانه سمینار تحویل نمایند.

 

 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences