آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 370 | بازدیدکنندگان آنلاين : 3 
پنج شنبه ٢٧ دی ١٣٩٧
صورتجلسه شماره 3
 

« صورتجلسه شماره 3 گروه آموزشي پيش دبستان »

 

شماره جلسه:

93- 3

 

تاريخ جلسه:

93/04/31

ساعت شروع:

10

خاتمه جلسه:

12

اسامي حاضرين:

خانمها: دکترکریم زاده-دکترقاسم زاده-فتح الله-ابراهیمی-راه پیما- معتمدی-قدمی- نافعی .

آقایان: دکتر ابوطالبی- محمدیان- آذربرزین- دکترمحمدی آریا

دستورجلسه:  بررسی نتایج سمینار و آیین نامه دبیرخانه

 

خلاصه مطالب :

درابتدا خانم دکترکریم زاده صورت جلسه قبلی را مختصراٌ قرائت کردند سپس در مورد اهمیت تشکیل کارگروه ها صحبت کردند و پیشنهاد کردند که برای دو سال آینده به فکر برگزاری سمینار بین المللی منطقه ای باشیم. همچنین صورت جلسه این هفته و آیین نامه تشکیلات دبیرخانه برای اعضا فرستاده خواهد شد تا برای جلسه ی بعد همه روی آن نظر بدهند.

خانم دکترقاسم زاده فرمودند که: کارگروه ها خیلی موثرند. می توان نتایج کار آنها را در سمینار ارایه داد. درکنار کارهای پژوهشی و مقاله، ارایه نتایج کارگروه ها باشد.

دراین کارگروه ها، از مدیران و مربیان مهدها هم باید استفاده کرد. حداقل4 تا کارگروه، 2تا آموزش و 2 تا سلامت داشته باشیم.

کارگروه آموزش وضعیت موجود و وضعیت ایده آل را بررسی کند. خلاء موجود را پیدا کند.

کارگروه سلامت هم همینگونه باشد. وضعیت سلامت روانی و جسمی و...، کودکان چگونه است.

خانم نافعی فرمودند: کارگروه سلامت، سلامت روان مربیان را نیز بررسی کند.

خانم فتح الله نیز فرمودند که: سلامت کودک و خانواده، جامعه، مهد و... ، همینطورآموزش هم محدود به مهدکودک نباشد. صداوسیما می تواند ساعتی در روز را به آموزش از راه دور برای کودکان در خانه اختصاص دهند.

خانم راه پیما فرمودند که: کارگروه ها از همان پانل های تخصصی سمینار استخراج شود.

آقای محمدیان نیز فرمودند: قبل از تشکیل کارگروه ها، نتایج سمینارهای قبلی استخراج شود و باید ازآن نتایج، محورهای کارگروه ها مشخص شود.

آقای آذربرزین فرمودند: حتماٌ سی دی پانل ها را بدهید همه اعضا ببینند و مطالب مطرح شده درسمینار درپانل ها خوب بررسی شود، واز توی آن نکات لازم جهت پیگیری استخراج شود

خانم نافعی فرمودند که:این فیلم ها در کار گروه ها بصورت جمعی مطرح شود.نه این که تک تک توسط افراد بررسی شود.

مقررشد برای هفته آینده فیلم پانل ها را به همه بدهیم وچهار کارگروه در راستای 4 پانل تشکیل شود ودرآن کارگروه ها بررسی شود.و افراد کلیدی پانل ها هم سپس به آن کارگروه ها دعوت شوند.

آقای آذربرزین اعلام داشتند که مسئولیت کارگروه رسانه وکودک را برعهده می گیرند ویک ارتباط باگروه خانواده شبکه دو می گیریم و این کارگروه ها را تشکیل می دهیم.

خانم دکترقاسم زاده : همه افراد پانل ها قادر به حضور در کارگروه ها نیستند ولی می توان آنها را بعد از شکل گیری کار گروها، وارد برنامه کرد وکمک گرفت.

آقای ابوطالبی نیز فرمودند هدف سمینار برجسته سازی دوره آموزشی پیش دبستانی بود دانش مربی، نیازهای کودک، نیازهای مربی، خانواده وجامعه اماگروه های هدف ما ( کودک)همچنان زیر دست مربیان هستند که دانش یا انگیزه یا علاقه لازم را ندارند.

همچنین آقای آذربرزین فرمودند که برنامه ششم دردست تدوین است این یک کارگروه ویژه می خواهد با دکتر جعفری در مجلس مکاتبه شود تا از طریق ایشان مستندات مربوط به کودک را دنبال کنیم در برنامه توسعه ششم.

تمام اعضا موافقت کردند که سمینار دوسالانه باشد و گردهمایی های فصلی بین دو سمینار برقرار باشد.

در مورد دبیر علمی و اجرایی سمینار آینده خانم دکتر قاسم زاده فرمودند: داتشگاه به دلبل اینکه مرجع علمی است و هم این که بیطرف است، مرجعیت علمی سمینار را داشته باشد.

مقرر شد تاریخ جلسات ثابت باشد و دبیر اجرایی سمینار بعدی بعداٌ تصمیم گیری خواهد شد و همچنین کنگره بین المللی برای سه سال آینده باشد.

موضوع جلسه آینده:

1.تشکیل کارگروه ها

2.نظرتان را راجع به سمینارچهارم.

3.کنگره بین المللی

4.سی دی ها رایت شده و داده شود.

 

 

 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences