آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 305 | بازدیدکنندگان آنلاين : 2 
پنج شنبه ٢٧ دی ١٣٩٧
صورتجلسه شماره 2
 

« صورتجلسه شماره 2 گروه آموزشي پيش دبستان »

 

شماره جلسه:

93-2

 

تاريخ جلسه:

93/04/01

ساعت شروع:

10

خاتمه جلسه:

12

اسامي حاضرين:

خانمها:دکتر کریم زاده- ابراهیمی – فتح الله- فرهودی- نافعی

آقایان: دکترطهماسبی -آذربرزین

دستورجلسه:بررسی نتایج سمینارسوم آموزش وسلامت کودکان

 

خلاصه مطالب :

-ابتدا در موردعدم حضورهمکاران سازمان ها در این جلسه بحث وگفتگو شدوهمکاران حاضردرجلسه ازاین مسأله انتقاد کردند.

- مقررشد در دعوتنامه ها، دستور جلسه نوشته شود و همینطور قبل از ارسال دعوتنامه هماهنگی لازم، با افراد برای روزوساعت مناسب جلسه هماهنگ شود.

- قرارشدهمکاران بعنوان اعضاء دبیرخانه دائمی، هر زمان که نمی توانند در جلسه حضور داشته باشند، حتماازقبل اعلام نمایید.

-مقررشد که درجلسات آینده آیین نامه وظائف واختیارات اعضای دبیرخانه دائمی به بحث گذاشته شودوپس ازتصویب برای اعضا ارسال گردد.

 سپس خانم دکترکریم زاده دستاوردهای این سمینار را چنین بیان کردند:

1.       متولیان بخش قانونگذاری ومجلس به این سمینار دعوت شدند وحضورفعال داشتندکه امیدواریم مصوباتی برای حوزه پیش دبستان باهمکاری ایشان داشته باشیم.

2.        ایجادوفاق بین بهزیستی وسازمان های اجرایی ازقبیل آموزش وپرورش ودیگر سازمان های غیردولتی صورت گرفت که می تواند منشأ اثرات خوبی دراین حوزه باشد.

3.       یک واحد نظارتی برای نظارت برهمه ی سازمان های مرتبط با حوزه کودک ایجاد شودتا یکپارچگی دربرنامه ومدیریت محتوا ، روش، فضا، تجهیزات  رادنبال کند.

4.       دبیرخانه به طورجدی فعال شود، آیین نامه ای برای دبیرخانه درنظر گرفته شودجلسات دبیرخانه درقالب تشکیل کارگروه ها به منظور تحقق اهداف سمینار برگزار گردد.

5.       گواهی های شرکت درسمیناربا امضای دانشگاه علوم بهزیستی وسازمان بهزیستی وبا امتیازبازآموزی به شرکت کنندگان داده شد.

6.       اگرامکان داشته باشد برای 2 سال آینده، کنگره بین المللی با مشارکت کشورهایی که وضعیت آموزشی مشابه ایران دارند برگزارگردد.

7.       دبیران سمینارآینده وتشکیل کارگروه ها درجلسات بعد مطرح گردد.

8.       یک مرکزملی مطالعات کودکان پیش بینی شودکه با کمک فراکسیون کودک مجلس راه اندازی گردد .

سپس آقای آذربرزین نکاتی در مورد برگزاری کارگاه ها فرمودندکه رعایت آنها درسمینارهای بعدی باعث بهبود فرآیندبرگزاری خواهد شد

خانم نافعی فرمودند: سمینارهامعمولاً ضمانت اجرایی ندارند، بعدازاتمام سمینار، صحبت های ارائه شد همچنان باقی است.

موسسه خیلی علاقمند است که دستاوردهای سمینار، عملی شودواز طریق کمیته هایی پیگری شودایشان همچنین اظهار نمودند که به خیلی ازمدیران مهدهای کودک اطلاع رسانی نشده بود.

 

  

سپس خانم فرهودی فرمودند:که کلاسهای سازمان  بهزیستی برای مربیان مدیران، همیشه تکراری است جالب است که این مدیران و مربیان مجبورندهرسال این کلاسها را بگذارند وبایدفکری برای این مساله کرد.

خانم فتح الله فرمودند: این سمینارخیلی بهتر وخیلی متفاوت با سمینارقبلی بود. هماهنگی ها خیلی بهتر بود، نقایصی بودکه به هر حال طبیعی است وسال آینده قطعاً بهتر خواهد شدایشان پیشنهادی هم داشتند:

همچنین درمورد انتخاب محل و مکان های مناسب تر جهت کارگاه ها ،ظرفیت کارگاه ها ، مستند سازی کارگاه ها ورسانه ای شدن سمینار پیشنهاداتی شد. علاوه براین مطرح گردید که :

 

1.سخنرانانی که حضور نیافتند، عدم حضور ایشان پیگیری شود.

2.  ارزشیابی ازکارگاه هاانجام گردد.

3. در سایت سمینار فضایی جهت ثبت نام کنندگان برای کارگاه ونام کارگاه مورد نظرپیش بینی شود.

4 رزومه ی مدرسین کارگاه ها ، قبل از انتخاب برای تدریس بررسی شود.

5.برکاردانشجویان اجرایی نظارت بیشتری وجود داشته باشد.

6.سوال های شرکت کنندگان، جمع بندی شود وبرای مسئولان طی نامه ی رسمی ارسال شودو توسط

کارگروه های دبیرخانه اجرایی پیگیری شود.

سپس آقای دکترطهماسبی فرمودند:

-سمینار سوم یک حسن داشت که چند سازمان به آن  ملحق شدند از قبیل :

-مجلس، قوه قضاییه وسازمان های غیر دولتی  وما باید پتانسیل مجلس، قوه قضاییه  و سازمان های غیردولتی(موسسه

پژوهشی و....) را بررسی نموده و ازاین پتانسیل جهت یک سری تغییرات بنیادین در حوزه  مسایل پیش از دبستان استفاده کنیم.

همچنین ایشان پیشنهادکردند بطور فصلی گردهمایی داشته باشیم، برای ورودبه این چالش ها ،چون سمینار علمی است،

فرصت ورود به این چالش ها رانداریم ولی در این گردهمایی های فصلی می توان این کارراانجام داد. یکی از موسسات یا ارگان ها، درهر فصل می تواندمتولی برگزاری این عناوین فصلی باشد ، سپس نتایج این گردهمایی ها در سمینار اصلی مطرح گردد.

همچنین پیشنهاد گردید : دستور جلسه آینده، سمینار چهارم، درمورد کنگره بین المللی،تشکیل  کارگروه ها باشد وهمچنین  پیشنهاد گردید گزارش جلسات دبیرخانه  سمینار درسایت سمیناربارگذاری شود تا سازمان ها بتوانند به سایت سمینار

برای دیدن مراجعه نمایند.

                                                              

 دستور جلسه آینده :

- هفته ملی کودک و پیش بینی برنامه های مورد نظر

- تشکیل کارگروه ها برای پی گیری دست آوردهای سمینار

- تصمیم گیری در مورد چهارمین سمینار آموزش و سلامتذ کودکان در سال آینده

- تصمیم گیری در مورد اولین کنگره بین المللی آموزش و سلامت کودکان

 

 

 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences