آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 298 | بازدیدکنندگان آنلاين : 5 
پنج شنبه ٢٧ دی ١٣٩٧
صورتجلسه شماره 4
 

شماره جلسه:

93-4

 

تاريخ جلسه:

31/6/93

ساعت شروع:

10

خاتمه جلسه:

12

اسامي حاضرين: خانمها: دکتر کریم زاده ـ ابراهیمی ـ دکترقاسم زاده ـ متعمدی ـ نافعی

آقایان: دکترطهماسبی ـ ابوطالبی ـ یارپرور

دستورجلسه: بررسی نتایج سمینارسوم آموزش وسلامت کودکان

 

خلاصه مطالب:

-ابتدا درمورد کارهای اجرایی دبیرخانه سومین سمیناربحث گفتگو شد.

-خانم متعمدی فرمودند: سازمان ها نمی توانند بودجه ای برای کمک به هزینه های دبیرخانه اختصاص دهند اما شاید بعضی کارهای اجرایی کوچک را بتوانیم کمک کنیم.

 

-خانم دکترقاسم زاده فرمودند:این سمینار، سمینارمشترک دانشگاه با سازمان بهزستی وآموزش پرورش وNGOها است پس همه باید کمک کنند.کمک مالی هم بکنند،سمینار مشترک است.

 

- پیشنهاد شد سه سازمان اصلی ( دانشگاه علوم بهزیستی، وزارت آموزش و پرورش وسازمان بهزیستی ) اعضای اصلی سمینار وبرگزارکننده و تأمین کننده هزینه های آن باشند وسازمان های غیردولتی درحدتوان  مشارکت و همکاری نمایند.

-پیشنهاد گردید بخش هایی از هزینه های سمینار توسط سازمان بهزیستی (10میلیون) دربرنامه بودجه سازمان پیش بینی شود.

- مقرر شد اگر نمایندگان و اعضائ دبیرخانه سه جلسه متوالی حضور پیدا نکنندذ از عضویت در دبیرخانه سمینار حذف گردند

- مقررشد 4کارگروه تشکیل گردد. دراین کارگروه ها محورهای اصلی ،چالش ها و مشکلات و راهکارها بحث و بررسی شود و نتایج آن درقالب میزگرد درسمینار (به جای ارائه مقاله ) گزارش شود.

 

- دکتر طهماسبی : درجلسات ماهانه هرجلسه یک نفر درزمینه ای که تخصص دارند( رویکردها، خصوصیات مناسب مهدهاو.......)ایراد سخنرانی نمایند و این روند تکامل یافته و خلاصه آن درسمینار ارائه شود.

 

دکتر ابوطالبی فرمودند: مبنای برنامه ریزی برای سمینار، مباحث و....باید همان رویه انتقاد مباحثه ای باشد که در سمینار  پانل ها بود، خیلی آزاد وراحت. درکارگروه ها، نماینده مادران، مدیران ومربیان باشند تا به جامعه هدف نزدیک باشیم ونیازهای آنها را کاملاً درک کنیم.

- خانم نافعی : برگزاری مکرر سمینار مشکلی راحل نمی کند، باید برنامه ریزان و سیاستگذاران را درگیر نمود وبا آنها گفتگو گرد. باید هم فضای اعتماد برای شرکت درسمینار ایجاد شودو هم از سوی مجلس، قوانین مورد نیاز پی گیری گردد.

 

- دکتر طهماسبی : هرنظامی برای تصمیم گیری و ارزیابی یک سیستم پایش مستمر دارد. مانیز به یک سیستم مستمر پایش از نیازهای کودکان ، مربیان ، مدیران و خانواده ها داریم. برای این پایش باید برنامه ریزی کرد و براساس آن تصمیم گیری نمود.باید ابتدا بین سازمان ها هماهنگی ایجاد نمود وسپس به سراغ مجلس و برنامه ششم رفت.

 

- دکتر قاسم زاده : در چارچوب قانون، بخش پیش دبستانی فراموش شده است، مهمترین خاصه ما توجه دولت به وظیفه خود دربرابراین گروه سنی است، این خاصه مشترک همه سازمان هاست- یکی دیگر از مشکلات، استاندارد نبودن آموزش پیش از دبستان است. این که وضعیت موجود چگونه است و باید به چه مرحله ای (مطلوب ) رسید.  همچنین مسائل مربوط به بچه ها اینقدر حساس است که باید به موازات هم کار کنیم و نباید منتطر باشیم مشکلات نرم افزاری حل شودسپس به آموزش پیش

 

دبستانی بهتر بپردازیم. ایران کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته پس باید با آموزش پیش از دبستان هم مسئولانه توجه کنند.

-خانم متعمدی فرمودند:اگر حمایت دولت باشد،خانواده ها به پیش دبستانی روی می آورند همانطور که در دوران ابتدایی خانواده ها به مراکز دولتی روی می آورند ددولت باید از مراکز خصوصی حمایت کنند ومهدهای دولتی مثل سابق بوجودآورند. باید کل کودکان تحت پوشش قرار گیرند.

 

-دکتر ابوطالبی فرمودند: در وضع موجود بازنگری گردد در اهداف، در برنامه ها تا به وضع مطلوب برسیم.

-آقای  یارپروراز یونیسف : نفس وجود مهد درهمه جای دنیا پذیرفته شده است. اینکه مهد کودک های ما نواقصی دارند و برنامه هایشان کاملا مطلوب نیست، نباید باعث شود که وجود مهدکودک رانفی کنیم. افزایش جمعیت وجود مهدهای بیشتر را می طلبد. خوب بودن یا نبودن مهد کودک در کیفیت آنها برای همه روشن است.اثربخشی مهدهای کودک دررشدوتکامل همه جانبه آنها به درستی بررسی شده است و شاخص هایی که برای این بررسی استفاده شده است جندان جالب نیست. از مهدکودک ها یک قشر خاصی استفاده می کنند که این تبعیض اجتماعی است. سیاست افزایش جمعیت باید باتوجه به کیفیت آن صورت گیرد. بخصوص که افزایش جمعیت در اقشار کم درآمد بیشتر است که توان کمتری دراستفاده از فرصت ها دارند.

قانون از خانواده جهت پرداخت هزینه استفاده از مراکز حمایت نمی کند.باید دغدغه های سطوح بالاتر را که هنوز فکر می کنند مهدکودک خوب نیست برطرف کرد.ایشان  همچنین گفتند، خلاء قوانین و سیاست ها اکنون خیلی مطرح است که جامعه هدف ما فقط افراد بهره مند نباشند. اقشار محروم هم باید در گروه هدف ما قرار گیرند.

 

- دکتر طهماسبی : مشکل ما مشکل اقتصادی و قانونی نیست . مااز لحاظ نرم افزاری مشکل داریم ، مشکل عمده ما برنامه ای ست که نداریم و اختلاف نظری که بین سازمان ها است.به عملکرد سازمان های متولی نقد بسیاری است. برروی دوره های باز آموزی نظارت نیست(محتوی – مربیان و.....)ابزارهای نظارتی ضعیف است. حل مسایل درون بخشی مقدم بربرون بخشی است.

 

- دکتر قاسم زاده : باید جهت حل مسایل کودکان هم به حل مسایل درون بخشی و هم مسایل برون بخشی به موازات هم پرداخت . هم تلاش برای بهبود نامه ها و استانداردها باشد و هم تلاش برای قانع کردن سیاستگذاران و ضرورت آموزش کودکان پیش از دبستان.

-دکترابوطالبی: کودکان اتباع خارجی را هم باید مدنظر قرار دهیم چیزی که مادر سمینار ندیدیم.

 

-خانم نافعی : تضادهایی که دربین افکار مسئولان ما و سیاست های آن ها وجود دارد مانع پیشبرد اهداف است.

 

- دکتر کریم زاده: صحبت در مورد تشکیل کارگروه ها وبحث و بررسی آنها روی مباحث پانل ها و نتایج آن در سمینار آینده، موضوعی است که باید روی آن تمرکز کنیم.

 

-آقای یارپرور چند کار گروه را معرفی کردند:

1-      کار گروه هایی برای بررسی  مداخلات موفق دنیا در حوزه ارتقاء ظرفیت خانواده در فرزند پروری و طراحی یک برنامه فرزند پروری (مداخله جامعه – محور)

2-      تشکیل کارگروه برای بررسی شاخص های متنوعی که درزمینه رشدوتکامل کودکان (فردی و اجتماعی ) ومداخلات جامعه محوری وجود دارد. [ Early development index  {edi}] در برنامه ecd مطرح است.  از ابزارهای فردی بیرون بیاییم به یک شاخص برای سنجش وضعیت کودکان جامعه در مورد شاخص های ecd برسیم.

3-      کارگروه سوم روی ارزشیابی کیفیت خدمات مهدکودک ها کارکند (مراحل خدمات ، تربیت مربی ، نوع ارزشیابی)

 

  

-دبیرخانه ecd 4-5سال است که تشکیل شده تا سندملی بین بخشی و برنامه استراتژیک برای 5سال آینده را طراحی کنند.

 

-آقای یارپرورنیز فرمودند که برای ارائه صحبت در کارگروه ها می توانیم یک متخصص خارجی هم داشته باشیم.

- پیشنهاد شد که برنامه EdI  توسط دانشگاه خریداری و انجام گردد.

 

-مقررشد برای جلسه آینده : شکل گیری کارگروه ها براساس نیازسنجی موضوع مورد بحث باشد ومسئولیت هرکارگروهی به یک سازمان سپرده شود.

 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences