آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 374 | بازدیدکنندگان آنلاين : 1 
يکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩
برنامه آموزشی نیمسال اول 98-97
 

برنامه هفتگي

دانشجويان كارشناسي رشته رشد و پرورش کودکان پیش دبستانی (نيمسال اول  تحصيلي 98-97)

ورودي  1394- دوره12 -  ترم 7

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13                

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

آموزش و پرورش ناشنوایان (25060)

دکترموللی

کلاس 303

 

2

-

-

آزمونهای روانی کودک (252083)

دکترطهماسبی

کلاس308

2

-

-

مشاوره کودک (252033)

دکتر طهماسبی

کلاس 303

2

-

-

 

 

 

 

يكشنبه

 

اموزش و پرورش نابینایان (252085)

آقای قلمبر

کلاس 103

 

1

1

-

طرح پژوهشی (252076)

-

2

-

فرهنگ تمدن اسلام  وایران (999912) گروه 3 خانمها

حاج آقا طاهری

کلاس 102

 

2

-

-

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

قصه گوی ونمایش خلاق (252034)

آقای حسنعلی  کلاس 305

2

-

-

مسایل ژنتیک (252058)

خانم احتشام –آقای اسماعیل زاده کلاس 305

2

-

-

آشنایی با مفاهیم زیست محیطی (252050)

خانم موسوی 

کلاس 308

2

-

-

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    توضيحات:  تعداد دانشجو   18  نفر          تعداد واحد- 20 واحد

برنامه هفتگي

دانشجويان كارشناسي رشته علوم تربیتی (نيمسال اول  تحصيلي 98-97)
ورودی 1397 – دوره 1 – ترم 1

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13                 

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

اخلاق اسلامی (999910)خانمها گروه 1

حاج آقا پناهنده  کلاس 101

 

 

 

زبان مقدماتی (999942) گروه 2

دکتر تیموری 

کلاس 306

2

-

-

اخلاق اسلامی (999910)آقایان  گروه 2

حاج آقا فاخری کلاس 101

2

-

-

تربیت بدنی (1) گروه2 (آقایان)(999905)

 

سالن تربیت بدنی

-

1

-

تربیت بدنی (1) خانمها (999905) گروه3

سالن تربیت بدنی

-

1

-

يكشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

مبانی و اصول تعلیم وتربیت (252102)

دکترموسی پور

کلاس 306

2

-

-

مدیریت عمومی (252113)

دکتر موسی پور

کلاس 306

2

-

-

فوق برنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13-10(999901) گروه 3

ادبیات فارسی

خانم ملک زاده  کلاس 306

3

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

آمارتوصیفی (252120)

 

دکتر واحدی کلاس 401

2

-

-

روان شناسی عمومی(252112)

دکتر میکائیلی

کلاس 401

2

-

-

تکنولوژی آموزشی(252114)

دکتر محمدی آریا

کلاس 401

2

-

-

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      توضیحات:  تعداد دانشجو    24  نفر    -       تعداد واحد

                                                                                                           

برنامه هفتگي

دانشجويان كارشناسي ارشد  رشته علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی(نيمسال اول  تحصيلي 98-97) 

ورودی 1397 – دوره 4 – ترم 1

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13                

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يكشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

-

-

 

 

-

-

فوق برنامه

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

کاربرد رایانه در آموزش و پرورش (253019)

دکتر سلطانی

اتاق کامپیوتر

1

1

-

روان شناسی رشد وتکامل از تولد تا 7 سالگی بر مبنای زبان آموزی (253034)

دکتر کریم زاده

کلاس202

2

-

-

 ادبیات کودکان در دوره معاصر (253037)

آقای حسنعلی

کلاس 305

1

1

-

 

 

 

 

چهارشنبه

 

مبانی و اصول برنامه ریزی پیش دبستانی (253017)

دکتر آریا

کلاس 408

 

2

-

-

کاربرد آزمون ها و شیوه های ارزشیابی شناخت کودک  (253036)

دکتر طهماسبی

کلاس 408

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    توضيحات :   تعداد دانشجو   6  نفر   - 10واحد

   

برنامه هفتگي

دانشجويان كارشناسي ارشد علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش  پیش دبستانی  (نيمسال اول  تحصيلي 98-97)

ورودی 1396 – دوره 3 – ترم 3

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13                

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يكشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

فوق برنامه

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

طراحی و کاربرد فضاهای آموزش و پرورش (254010)

آقای مهندس اسکویی

کلاس 405

 

2

 

 

 

-

-

فعالیت های هنری کودکان پیش دبستانی (253038)

تربیت بدنی و بازی های پیش دبستانی (253039)

                          آقای حسنعلی 

کلاس 201

 

1

 

1

-

روش های پیشرفته تدریس (254014)

دکتر کریم زاده

کلاس 311

2

-

-

 

 

 

 

چهارشنبه

 

تعلیم و تربیت اسلامی(2)

 (254013)

حاج آقا ناییجی

کلاس 407

2

 

 

                  پایان نامه

253041

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    توضيحات : تعداد دانشجو   6  نفر-   12 واحد

 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences