آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 260 | بازدیدکنندگان آنلاين : 14 
جمعه ٠٣ آذر ١٣٩٦
صفحه اصلي > برنامه های آموزشی > برنامه درسی نیمسال دوم 96-95 
برنامه درسی نیمسال دوم 96-95
 

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي ارشد علوم تربیتی گرایش آموزش پیش دبستانی      

سال ورودي  1395 )دوره دوم) ترم 2   نيمسال دوم   تحصيلي 96-95

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13                 

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يكشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

-

 

 

-

-

فوق برنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

روش های عمده و متداول آموزش و پرورش(253035)

آقای دکتر محمدی آریا

کلاس 303

1

1

-

روش تحقیق در آموزش و پرورش(253021)

خانم دکتر کریم زاده

کلاس 105

2

-

-

مبانی و روشهای ارتباط با خانواده(253040)

آقای دکتر طهماسبی

کلاس 205

2

-

-

 

 

 

 

چهارشنبه

 

متون تخصصی درآموزش و پرورش پیش دبستانی

(253022)

خانم دکتر تیموری

کلاس 102

2

 

 

مکاتب فلسفی و آراء تربیتی (253018)

حاج آقا معتمدی

کلاس 101

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    توضيحات :               تعداد دانشجو:   6 نفر                                               

                                                                                                                             تعداد واحد: 10

                      

 

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي ارشد رشته پیش دبستانی

سال ورودي  1394  ( دوره 1) ترم 4  نيمسال دوم   تحصيلي 96-95

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13                 

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يكشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

فوق برنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

پایان نامه

(253041)

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    توضيحات :   تعداد دانشجو 5    نفر                                                                                                                                                                                                                                                                               تعداد واحد:  4  واحد           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي رشته پیش دبستانی      

سال ورودي  1394  ( دوره12 ) ترم 4   نيمسال دوم   تحصيلي 96-95

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13                

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

( 999909)  خانمها گروه 1

حاج آقا ملکی کلاس 401

 

2

 

 

قصه گویی و نمایش خلاق

(252034)

آقای حسنعلی  کلاس 308

       

2

 

-

روانشناسی رشد (2)

( 252023)

دکتر کریم زاده    کلاس 308

2

-

-

 

 

 

 

يكشنبه

 

 آشنایی با مفاهیم ریاضی و علوم پیش از دبستان

( 252084)

خانم ابراهیمی      کلاس 302 

2

-

-

سنجش و اندازه گیری در علوم تربیتی ( 252026)

دکتر محمدی آریا    کلاس 303

1

1

-

 

مقدمات تکنولوژی آموزشی   ( 252025)

دکتر محمدی آریا     کلاس 302

 

1

1

-

 

 

 

 

دوشنبه

آموزش مهارت های اجتماعی و اخلاقی به کودکان( 252061)  دکتر محمدی آریا     

کلاس 308                         

 

2

-

-

 

 

 

 

فوق برنامه

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران ( 999912) خانمها گروه 1

حاج آقا اکبری

کلاس 204

2

-

-

 

 

 

 

چهارشنبه

 

کارورزی (1)

(252027)

گروه

-

-

2

کارورزی (1)

(252027)

گروه

-

-

2

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    توضيحات :                                      تعداد دانشجو       نفر                                                                                                                                                                                 18 واحد     

 

 

سمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي رشته پیش دبستانی      

سال ورودي  1393  ( دوره 11) ترم 6 نيمسال دوم   تحصيلي 96-95

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13                

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

 

 

 

 

 

مقدمات روش تحقیق

( 252080)

دکتر کریم زاده

کلاس 309

 

2

1

-

 اختلالات رفتاری وروش های اصلاح رفتار  کودکان

( 252044)

دکتر طهماسبی   

کلاس 309

3

-

-

 

 

 

 

يكشنبه

 

  مدیریت مراکز پیش دبستانی( 252039)

دکتر محمدی آریا کلاس 309

2

 

 

تفسیر موضوعی قرآن

( 999907)  خانمها گروه 1

حاج آقا بهرامی

کلاس 402

2

-

-

اختلالات یادگیری

( 252032)

دکتر کریم زاده

کلاس 309

2

-

-

تفسیر موضوعی قرآن

( 999907) آقایان گروه 2 

حاج آقا بهرامی

کلاس 403

2

-

-

دوشنبه

 

 

-

-

 

 

 

 

فوق برنامه

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

آزمون های روانی کودک

( 252083)

دکتر طهماسبی

کلاس 401

 

2

-

-

13-10

آموزش وپرورش کودکان استثنایی ( 252015)

دکتر میرزایی

کلاس 309

2

1

 

              زبان تخصصی

( 252055)

دکتر تیموری

کلاس 303

2

 

-

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    توضيحات :               تعداد دانشجو  25    نفر                                                                                                                                                                                                                                                                                   19واحد     

                      

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي رشته پیش دبستانی      

سال ورودي  1392  ( دوره 10) ترم 8   نيمسال دوم  تحصيلي 96-95  (گرایش عادی)

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13                

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

رشدو پرورش زبان و مهارت های کلامی (252051)

خانم مهدی پور

کلاس  309

2

-

-

انقلاب اسلامی ایران

(999908) خانمها  گروه 3

حاج آقا کرمی

کلاس 204

 

2

-

-

آموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنی

( 252049)                                 

خانم  شعاعی

کلاس 204

1

1

-

انقلاب اسلامی ایران

(999908)آقایان گروه2

حاج آقا کرمی

کلاس 402

 

2

-

-

يكشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اختلالات  یادگیری

(252032)

دکتر کریم زاده

کلاس 309

 

2

-

-

 

 

 

 

دوشنبه

حرکات ورزشی وسرودهای خاص کودکان 

(252052)

دکتر میرزایی

کلاس 309

1

1

-

 

 

 

 

فوق برنامه

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    تعداد دانشجو    10 نفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                12واحد             

                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي رشته پیش دبستانی

سال ورودي  1392  ( دوره 10) ترم 8 نيمسال دوم  تحصيلي 96- 95(گرایش نیازهای ویژه)

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13                

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

آشنایی با رشد روانی حرکتی کودکان عادی و استثنایی  )252078(

دکتر میرزایی

کلاس 302

2

-

-

انقلاب اسلامی ایران

(999908) خانمها  گروه 3

حاج آقا کرمی

کلاس 204

 

2

-

-

آموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنی

( 252049)                                 

خانم  شعاعی

کلاس 204

1

1

-

انقلاب اسلامی ایران

(999908)آقایان گروه2

حاج آقا کرمی

کلاس 402

 

2

-

-

يكشنبه

 

اختلالات گویایی وروشهای اصلاح آن

(252077)

دکتر فرازی

کلاس 303

2

-

-

آشنایی با کودکان فزون کنش وکمرویی درکودکان پیش دبستانی (252075)

دکتر طهماسبی

کلاس 204

2

-

-

اختلالات  یادگیری

(252032)

دکتر کریم زاده

کلاس 309

2

-

-

 

 

 

 

دوشنبه

آشنایی با بهداشت روانی معلولین وخانواده های آنان )252074(

خانم دکتر جعفری

کلاس 302

2

-

-

 

 

 

 

فوق برنامه

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

کارورزی (3)

(252081)

-

-

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    توضيحات :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               16واحد    

                       تعداد دانشجو    18 نفر

 

 

همایش کمیته تحقیقات دانشجویی
کمیته تحقیقات دانشجویی در تاریخ 16/12/95 همایش دانشجویی با عنوان "سلامت، رفاه اجتماعی و توانبخشی" برگزار می نماید. خواهشمند است مراتب به نحو مقتضی به اطلاع دانشجویان جهت شرکت در همایش رسانده شود.
 ١٠:٣١ - 1395/12/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه درسی نیمسال دوم
برنامه درسی نیمسال دوم 96-95 در قسمت " برنامه آموزشی" قرار گرفته است .
 ١٤:٩ - 1395/11/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
تقویم آموزشی96-95 در صفحه اصلی
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences